Keyless Drive in het nieuws

5 september 2018

Momenteel is het onderwerp Keyless Drive en de zgn. Relay attack veelvuldig in het nieuws. Zowel de keuringsinstantie Kiwa/SCM als de Stichting Aanpak Voertuig Criminaliteit (AVc) geven aan dat auto’s met een dergelijk ontgrendelingssysteem relatief eenvoudig zijn te kraken met diefstal uit of zelfs van de auto als gevolg. Afhankelijk van de gebruikte apparatuur zijn ook Volvo’s hier gevoelig voor.

Diefstalcijfers

Het is moeilijk aan te tonen dat bij een diefstal inderdaad gebruik is gemaakt van deze “Modus Operandi”, zeker als de auto verdwenen is. Er worden dan ook geen concrete cijfers genoemd bij dit onderwerp. Feit is dat Volvo zich absoluut mag rekenen tot de merken met het laagste diefstalrisico, zie hiervoor het rapport van AVc.

Intrekken certificering

In het nieuws item wordt aangegeven dat een certificering van een auto met een dergelijk systeem ingetrokken kan worden. Voor de duidelijkheid: dit gebeurt als aangetoond kan worden dat het Keyless Drive systeem “waarschijnlijk verantwoordelijk” is voor de diefstal en als een model of merk daardoor vaker gestolen wordt. Gezien bovenstaande is dit voor Volvo niet van toepassing.

Keyless Drive in het nieuws

Keyless Drive deactiveren

Indien u bezorgd bent kunnen wij het Keyless Drive systeem voor u uitschakelen.

Houd hierbij wel rekening dat het uitschakelen van de Keyless Drive functie het volgende effect heeft:

1. De auto kan niet worden ontgrendeld wanneer de transpondersleutel zich naast de auto bevindt en de sensor in de portiergreep wordt aangeraakt. Om de auto te ontgrendelen moet de ontgrendelknop op de transpondersleutel worden ingedrukt.

2. Gebruiksstand Actief of Rijden kan alleen worden geactiveerd wanneer de transpondersleutel zich in de gleuf voor de sleutel bevindt.

Nieuwe techniek

Uiteraard wordt er door Volvo Car Corporation gewerkt aan een technische oplossing om misbruik van het Keyless entry systeem te voorkomen. Dit zal op termijn worden geïntroduceerd, wanneer exact is echter nog niet bekend.