Rijbaanassistent

11 november 2020

Volvo is de auto die voor jou zorgt, zoals jij voor anderen. Met de optie Lane Keeping Aid blijf je veilig binnen de rijstrook. Hierbij een uitleg over dit veiligheidssysteem.

De rijbaanassistent (LKA, Lane Keeping Aid) moet op snelwegen, hoofdwegen en dergelijke het risico beperken dat uw auto onbedoeld de eigen rijbaan verlaat. De rijbaanassistent stuurt de auto terug in de rijbaan en/of waarschuwt u met stuurtrillingen. De rijbaanassistent is actief in het snelheidsinterval 65–200 km/h (40–125 mph) op wegen met goed zichtbare zijlijnen. Op smalle wegen is de functie mogelijk niet beschikbaar en wordt dan stand-by gezet. Als de weg weer voldoende breed is, wordt de functie weer beschikbaar.

Een camera tast de zijlijnen van de weg/rijbaan af.

De rijbaanassistent stuurt de auto terug de rijbaan in.

De rijbaanassistent waarschuwt met stuurtrillingen.

Afhankelijk van de instellingen reageert de rijbaanassistent als volgt:

Sturen geactiveerd: Als de auto een zijlijn nadert, zal de functie met een geringe stuurbeweging de auto actief terug de rijbaan in sturen.
Waarsch geactiveerd: Als de auto een zijlijn dreigt te passeren, wordt u gewaarschuwd met stuurtrillingen.
-Er is ook een optie waarbij zowel stuurhulp als waarschuwing tegelijkertijd zijn geactiveerd.

Let op
Als de richtingaanwijzers/knipperlichten aanstaan, biedt de rijbaanassistent geen stuurhulp of waarschuwing.

Waarschuwing
-De functie is een systeem voor aanvullende rijhulp om de bestuurder te ontlasten en de rijveiligheid te verhogen, maar het systeem werkt niet in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden.
-U wordt geadviseerd om alle paragrafen over het systeem in de gebruikershandleiding door te nemen en bijvoorbeeld te lezen over de beperkingen die u moet kennen voordat u het systeem gebruikt.
-De rijhulpsystemen ontslaan u niet van de plicht om alert en adequaat te reageren, zodat u de auto altijd op een veilige manier moet blijven besturen, met inachtneming van een passende snelheid en geschikte afstand tot andere weggebruikers en met respect voor de geldende verkeersregels en -bepalingen.

Rijbaanassistent grijpt niet in

De rijbaanassistent grijpt niet in scherpe binnenbochten in.

In bepaalde gevallen staat de rijbaanassistent u toe om zijlijnen te passeren zonder in te grijpen met stuurhulp of te waarschuwen – bijvoorbeeld bij gebruik van de richtingaanwijzers of bij toestemming voor afsnijden van bochten.

Handen aan het stuur

Voor het gebruik van de stuurhulp met rijbaanassistent moet u uw handen aan het stuur houden. Het systeem controleert voortdurend of dit het geval is.

Als u uw handen niet aan het stuur houdt, klinkt een geluidssignaal en op het bestuurdersdisplay verschijnt een melding om actief te sturen:

-Lane Keeping Aid Sturen
Als u geen gehoor geeft en niet stuurt, gaat de functie stand-by staan en verschijnt de volgende melding:

-Lane Keeping Aid Stand-by tot stuur wordt bekrachtigd
De functie is vervolgens niet beschikbaar, totdat u weer actief stuurt.