Bi-directioneel laden Volvo

28 oktober 2023

Bi-directioneel laden is een belangrijk onderwerp met de huidige energietransitie.

Wat is bi-directioneel laden?
Kort gezegd, u gebruikt daarbij de HV batterij van de auto als tijdelijke opslag van energie om die later weer vanuit de auto te kunnen gebruiken. De stroom kan dus 2 kanten opgaan. Dit is een perfecte oplossing om het elektriciteitsnet te ontlasten en het draagt bij aan duurzaamheid wanneer u bijvoorbeeld de batterij oplaadt bij een stroomoverschot (zon schijnt) om het pas ’s avonds weer te gebruiken.

De term bi-directioneel wordt vaak gebruikt, maar het is niet altijd helder wat ermee wordt bedoeld. Het is belangrijk om het onderscheid te kennen tussen de verschillende vormen.

Vehicle to home (V2H)
Hierbij kunt u vanuit uw auto stroom gebruiken in uw eigen huis

Vehicle to load (V2L)
Met deze vorm kun u doormiddel van een adapter bijvoorbeeld onderweg of op de camping een ebike opladen of zelfs koken.

Vehicle to vehicle (V2V)
Mocht uw auto te weinig stroom hebben voor de volgende trip en er is geen lader beschikbaar, kunt u stroom overnemen van een andere auto. De auto die voorzien wordt van stroom hoeft niet bi-directioneel te zijn, u kunt dus volgend jaar een EX30 van stroom voorzien vanuit een EX90, omgekeerd kan niet.

Vehicle to grid (V2G)
Dit is voor de energietransitie de mooiste maar ook meest uitdagende vorm. Hierbij levert u stroom uit de auto terug aan het net wanneer de stroomvraag groter is. Hiervoor is een speciale lader nodig die bi-directioneel compatibel is, waarbij een stroommeter registreert hoeveel energie u levert vanuit de auto, hier moet tenslotte een vergoeding tegenover staan. Volvo heeft deze lader in ontwikkeling en de huidige planning is dat deze in 2024Q3 beschikbaar komt. Naast de lader en de meterkast met de juiste mogelijkheden zijn er echter ook diverse protocollen van toepassing; vanuit de overheid, netbeheerder, stroomleverancier en autofabrikant.

Voor alle varianten geldt dat het steeds opladen en weer ontladen op een alternatieve wijze, ook een impact heeft op de levensduur van de batterij en overige hardware in de auto. Om deze reden zal een autofabrikant, ook Volvo, het ontladen van de batterij beperken tot bij 5-10kWh op dagelijkse basis. Wanneer er meer informatie bekend is over een nieuw type lader, of over een adapter voor V2L zullen we u daar over informeren.

Scan de code